Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 78 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm:

- Quy mô: diễn ra sôi nổi trên cả nước.

- Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Nhật Bản.

- Mục đích: phản đối chính sách xâm lược của giới cầm quyền

- Hình thức: biểu tình, phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân.

- Lực lượng tham gia: tập hợp đông đảo các tầng lớp xã hội, binh lính, sĩ quan.

- Kết quả: làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy Nhà nước ở Nhật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close