Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp cải cách

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 142, 143 để trả lời

Lời giải chi tiết

Những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách:

- Năm 1906, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung kỳ:

+ Kinh tế: chú ý cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển nghề thủ công, làm vườn, lập “nông hội”,…

+ Giáo dục: mở trường dạy theo kiểu mới để nâng cao dân trí, dạy chữ Quốc ngữ, các môn học mới,…

+ Văn hóa: vận động cải cách trang phục và lối sống: cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn với các kiểu quần áo “Âu hóa”. Lên án mạnh mẽ những hủ tục phong kiến.

- Năm 1908, phong trào chống thuế ở Trung kì phát triển sâu rộng và bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội.

- Năm 1911, chính quyền thực dân đưa Phan Châu Trinh sang Pháp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close