Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo siêu ngắn

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo siêu ngắn nhất trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

ÔN LẠI LÝ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO 

(trang 138, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

 

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

Mục đích

Đề đạt nguyện vọng.

Trình bày những kết quả đã làm được.

Nội dung

- Ai đề nghị?

- Đề nghị ai?

- Đề nghị điều gì?

- Báo cáo của ai?

- Báo cáo với ai?

- Báo cáo về việc gì?

- Kết quả như thế nào?

Hình thức trình bày

Giống nhau

Đều trình bày một cách trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định.

Khác nhau

Về nội dung và mục đích.

Những sai sót cần tránh

- Không theo khuôn mẫu.

- Nội dung không rõ ràng rành mạch.

LUYỆN TẬP

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 138, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Tình huống thường gặp trong cuộc sống:

- Văn bản đề nghị: Cấp kinh phí đào tạo dạy nghề cho những bộ đội xuất ngũ.

- Văn bản báo cáo: Kết quả phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở địa phương em.

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 138, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

a) Văn bản đề nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày19 tháng 5 năm 2019

GIẤY ĐỀ NGHỊ

   Kính gửi: Ban Giám đốc Sở Lao Động –Thương binh xã hội

   Đồng kính gửi: Phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch

   Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Trung Tâm xúc tiến việc làm đã trình đề án Đào tạo dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và đã được Hội đồng thẩm định của Sở thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Tâm vẫn chưa nhận được kinh phí để thực hiện đề án.

   Nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt đề án, Trung tâm đề nghị Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng duyệt cấp kinh phí theo đề án đã được thẩm định.

   Rất mong Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng lưu ý giúp đỡ.

   Xin chân thành cảm ơn!

   T/M Trung tâm

Giám đốc

Hải

Lê Thanh Hải

b) Văn bản báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.

                                          Hà Nội, ngày…tháng…năm

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Ở XÃ NAM HẢI

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải

   Ngày 18/7/2017, qua việc kiểm tra nơi ở của các hộ dân thuộc xã Nam Hải, chúng tôi đã phát hiện khoảng trên 20 căn hộ có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do bà con không chịu vệ sinh nhà cửa, vứt rác thải bừa bãi, nhiều đồ dùng chứa nước bẩn.

   Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, tránh tình huống lây lan sáng các xã khác, chúng tôi đề ra các biện pháp sau:

1. Giao cho ban Y tế cộng đồng và những người quản lý về phòng chống dịch bệnh ở xã Nam Hải. Phải luôn luôn nhắc nhở, theo dõi và phun thuốc chống sốt xuất huyết.

2. Tổ chức đội bảo vệ giúp đỡ những hộ dân đã bị mắc sốt xuất huyết.

   Chúng tôi viết báo cáo này để UBND huyện biết tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.

T/M UBND xã

Chủ tịch

Lê Đình Cư

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 3 (trang 138, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

a) Viết đơn để trình bày về hoàn cảnh khó khăn và đề đạt nguyện vọng của mình.

b) Viết báo cáo.

c) Viết giấy đề nghị.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close