Soạn bài Hai Bà Trưng trang 4 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Hai Bà Trưng trang 4 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Giặc đã gây ra nhiều tội ác đối với ta: Chúng thẳng tay chém giết dân làng, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người chết vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng...

Câu 2

 Hai Bà Trưng có tài và có chí khí lớn như thế nào ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Hai Bà Trưng đều giỏi võ nghệ và có chí khí lớn, quyết giành lại non sông.

Câu 3

 Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 2 và 3 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Vì Hai Bà Trưng yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.

Câu 4

Hãy tìm các chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Khí thế của đoàn khởi nghĩa thể hiện qua các chi tiết:

- Hai Bà Trưng mặc giáp phục thật đẹp bước lên bành voi.

- Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo, lao, cung, nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

Câu 5

Vì sao bao lâu nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc đoạn 4 của truyện.

Lời giải chi tiết:

Bao đời nay, nhân dân ta tôn kính và lập đền thờ Hai Bà Trưng vì hai bà là hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho Tổ Quốc.

Nội dung

Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc xâm lược của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

Bài đọc

Hai Bà Trưng

1. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, ... Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.

2. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí lớn giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy bèn lập mưu giết chết Thi Sách.

3. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tường cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời :

- Không ! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn.

Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường; giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

4. Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Theo VĂN LANG

- Giặc ngoại xâm : giặc từ nước ngoài đến xâm chiếm.

Đô hộ : thống trị nước khác.

- Luy Lâu : Vùng đất nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

- Trẩy quân : đoàn quân lên đường.

Giáp phục : đồ bằng da hoặc kim loại mặc khi ra trận để che đỡ, bảo vệ thân thể.

Phấn khích : phấn khởi, hào hứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close