Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc lời mở đầu cuộc họp của bác chữ A: "Thưa các bạn... lấm tấm mồ hôi."

Lời giải chi tiết:

Các chữ cái và các dấu câu họp bàn về việc giúp đỡ em Hoàng đặt dấu chấm câu đúng chỗ để câu văn được rõ nghĩa, ý văn được rành mạch. 

Câu 2

Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc lời đề nghị của bác chữ A ở cuối truyện: Từ nay... đến hết.

Lời giải chi tiết:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

Câu 3

Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :

a) Nêu mục đích cuộc họp :

b) Nêu tình hình của lớp :

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó :

d) Nêu cách giải quyết :

e) Giao việc cho mọi người :

Phương pháp giải:

Em hãy chú ý diễn biến cuộc họp để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Nêu mục đích cuộc họp :

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

b) Nêu tình hình của lớp :

Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi."

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó :

Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến chấm câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

d) Nêu cách giải quyết :

Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa trước khi đánh dấu chấm câu.

e) Giao việc cho mọi người :

Anh Dấu Chấm được giao việc : "Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa ..."

Nội dung

Nói lên tầm quan trọng của dấu chấm trong câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.

Bài đọc

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu.

Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng  hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn bạn viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi”.

Có tiếng xì xào :

-Thế nghĩa là gì nhỉ ?

- Nghĩa là thế này : "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ. Dưới chân đi đôi giày da. Trên chán lấm tấm mồ hôi."

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói :

- Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu :

- Ẩu thế nhỉ !

Bác chữ A đề nghị :

-Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào ?

Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close