So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Lời giải chi tiết

 

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không ?

Không

Không

Không

Có nhìn thấy bằng mắt thường không ?

 

Có hình dạng nhất định không ?

Không

Không

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài