Quảng cáo
 • pic

  Review 2 SGK Tiếng Anh 5 mới

  3. Cậu ấy luyện nói thế nào? He practises speaking by talking to his foreign friends. Cậu ấy luyện nói bàng cách nói với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

 • pic

  Short story Cat and Mouse 2 SGK Tiếng Anh 5 Mới

  1. Những chú chuột đang làm gì? They're practising for Mouse Sports Day. Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài