Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào?

Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào?

Lời giải chi tiết

Axit amin gồm: Bắt đầu bằng nhóm amin (-NH2) và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl (-COOH). Hai nhóm này liên kết với nhau qua nguyên tử C trung tâm liên kết với 1 nguyên tử H và một gốc R.

Hình 9.1 Sơ đồ cấu tạo của axit amin

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 9: Prôtêin
Quảng cáo
list
close
Gửi bài