Quan sát hình 22.1, hãy giải thích cơ chế tác động của enzim.

Quan sát hình 22.1, hãy giải thích cơ chế tác động của enzim.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 22.1, hãy giải thích cơ chế tác động của enzim.

Lời giải chi tiết

Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá của các phản ứng hoá học bằng cách tạo ra nhiều phản ứng trung gian.

Chẳng hạn A + BC + D có chất xúc tác X tham gia phản ứng thì các phản ứng có thể tiến hành như sau: A + B + X ⇒ ABX ⇒ CDX ⇒ C + D + X. Enzim liên kết với chất để tạo ra hợp chất trung gian (enzim – cơ chất). Hợp chất sẽ phân huỷ cho sản phẩm của phản ứng và giải phóng enzim.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài