Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Lời giải chi tiết

- Hình cầu, thể sợi.

- Có 2 lớp màng bao bọc (màng kép): Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào trong ti thể ⇒ Tạo ra các mào chứa enzim hô hấp.

- Trong ti thể chứa nhiều prôtêin, lipit, ADN vòng, ARN và ribôxôm.

- Ti thể có hệ gen riêng nên sự di truyền cũng chịu ảnh hưởng bởi hệ gen ti thể (ít).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài