Phương pháp giải bài tập về Đoạn mạch song song

Tổng hợp phương pháp giải bài tập về đoạn mạch song song hay, chi tiết

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Phương pháp

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:

\(I = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

\(U = {U_1} = {U_2} = ... = {U_n}\)

- Điện trở tương đương được tính theo công thức:

\(\dfrac{1}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + ... + \dfrac{1}{{{R_n}}}\)

- Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

\(\dfrac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{{R_2}}}{{{R_1}}}\)

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Một đoạn mạch gồm hai điện trở \({R_1} = 6\Omega ,{R_2} = 3\Omega \) mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6 V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Điện trở tương đương của mạch là:

\(\dfrac{1}{{{R_{td}}}} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow {R_{td}} = 2\Omega \)

Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

\(I = \dfrac{U}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \dfrac{6}{2} = 3A\)

Bài 2: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, \({R_1} = 6\Omega \), dòng điện mạch chính có cường độ \(I = 1,2{\rm{A}}\) và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ \({I_2} = 0,4{\rm{A}}\). Tính R2?

Hướng dẫn giải

Hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện qua mạch là:

\(I = {I_1} + {I_2} \Rightarrow {I_1} = I - {I_2} = 1,2 - 0,4 = 0,8A\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:

\({U_1} = {I_1}.{R_1} = 0,8.6 = 4,8V\)

Lại có: \(U = {U_1} = {U_2}\) (hai điện trở mắc song song)

Suy ra: \({U_2} = 4,8V\)

Vậy điện trở R2 là:

\({R_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = \dfrac{{4,8}}{{0,4}} = 12\Omega \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close