Quảng cáo
 • pic

  Bài 1: Cơ thể chúng ta trang 2

  Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ thể chúng ta trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể

 • pic

  Bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4

  Giải câu 1, 2 bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5

  Giải câu 1 bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối hình vẽ ở cột 1 với hình vẽ ở cột 2 cho phù hợp.

 • pic

  Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6

  Giải câu 1 bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.

 • pic

  Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7

  Giải câu 1 bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm hợp vệ sinh.

 • pic

  Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8

  Giải câu 1 bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.

 • pic

  Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9

  Giải câu 1,2,3 bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9,10 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng

 • pic

  Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11

  Giải câu 1 bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Đánh dấu x vào ô trống ứng với hình vẽ thức ăn mà bạn đã được ăn

 • pic

  Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12

  Giải câu 1 bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe

 • pic

  Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13

  Giải câu 1,2,3,4 bài 10: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13,14 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối ô chữ ở cột A với hình vẽ ở cột B cho phù hợp.

 • Quảng cáo

Gửi bài