Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2 Tiết 5 - Ôn tập cuối học kì I trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp lại cho em.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2

Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp lại thẻ cho em.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại mẫu "Đơn xin cấp thẻ đọc sách" (SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 11) và viết 1 lá đơn có hình thức tương tự.

- Lưu ý: Em cần thay đổi nội dung lá đơn như: tên đơn, lí do xin cấp lại thẻ.

Lời giải chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng

Em tên là : Nguyễn Bích Thủy

Sinh ngày: 3/4/2009             Nam (nữ): Nữ

Học sinh lớp: 3A

Trường Tiểu học Kim Đồng

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện trường cấp lại cho em thẻ đọc sách năm 2018 vì em đã sơ ý làm mất.

Được cấp lại thẻ đọc sách, em xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Thủy

Nguyễn Bích Thủy

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close