Nước Mĩ trong những năm 1918-1929

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong những năm 1918-1929. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho nước Mĩ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Tình hình kinh tế

- Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem đến cho nước Mĩ những “cơ hội vàng” cùng với đó là việc cải tiến kĩ thuật trong sản xuất => trong suốt thập niên 20 của thế kỉ XX, kinh tế Mĩ bước vào thời kì phát triển phồn vinh.

* Biểu hiện của sự phát triển:

- Kinh tế tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ:

+ 1923 - 1929, sản lượng công nghiệp tăng 69%.

+ Năm 1929, Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới. Vượt qua sản lượng công nghiệp của 5 cường quốc, công nghiệp Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại.

- Đi đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực: sản xuất ô tô, thép, dầu lửa, ô tô,...

+ Năm 1919, Mĩ có trên 7 triệu ô tô, đến năm 1924 là 24 triệu chiếc.

+ Mĩ sản xuất 57% máy móc, 49% gang, 51% thép và 70% dầu hỏa của thế giới.

Bãi đỗ ô tô ở Niu-ooc năm 1928

- Về tài chính: Mĩ đã trở thành chủ nợ của thế giới. Năm 1929 Mĩ nắm trong tay 60% số vàng dự trữ của thế giới...

* Hạn chế:

- Nhiều ngành sản xuất chỉ sử dụng 60 đến 80% công suất, vì vậy nạn thất nghiệp xảy ra.

- Sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận, không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.

Mục 2

2. Tình hình chính trị, xã hội

- Chính phủ của Đảng Cộng hòa thi hành các chính sách:

+ Củng cố chính quyền của giai cấp tư sản.

+ Ngăn chặn phong trào đấu tranh của công nhân.

+ Đàn áp những người có tư tưởng tiến bộ trong phong trào công nhân.

- Đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động ngày càng khổ cực => phong trào đấu tranh của nhân dân lao động diễn ra sôi nổi.

- Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Mĩ.

ND chính

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Mĩ trong những năm 1918-1929.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nước Mĩ trong những năm 1918-1929

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close