Nước Đức trong những năm 1929-1939

Tóm tắt mục II. Nước Đức trong những năm 1929-1939

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế - chính trị - xã hội, Đức khủng hoảng trầm trọng => giai cấp tư sản không đủ sức mạnh để duy trì chế độ cộng hòa tư sản.

- Các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Quốc xã này càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

- Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh song không ngăn cản được quá trình bành trướng ảnh hưởng của Đảng Quốc xã.

- Ngày 30/1/1933, Hit-le lên làm Thủ tướng. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức.

Tổng thống Hin-đen-bua trao quyền thủ tướng cho Hít-le (30/1/1933)

Mục 2

2. Nước Đức trong những năm 1933 - 1939

* Chính trị:

- Công khai khủng bố của Đảng phái dân chủ tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật.

- Thủ tiêu nền cộng hòa Vaima, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hit-le làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối. Năm 1934 Tổng thống Hin-đen-bua qua đời. Hit-le tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn nền cộng hòa Vaima, thay vào đó là nền “Chuyên chế độc tài khủng bố công khai” mà Hit-le là thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.

Hít-le và quân đội phát xít Đức

* Kinh tế:

- Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

- Thành lập Hội đồng kinh tế (7/1933); các ngành công nghiệp dần được phục hồi và hoạt động khẩn trương, đặc biệt là công nghiệp quân sự,...

* Đối ngoại: tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh:

- Rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động (tháng 10/1933).

- Ra lệnh tổng động viên quân dịch (1935), xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ.

- Kí với Nhật Bản “Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản” hình thành khối phát xít Đức - Italia - Nhật Bản.

ND chính

- Cuộc khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền ở Đức.

- Tình hình nước Đức trong những năm 1933 - 1939.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nước Đức trong những năm 1929-1939

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài