Nước Đức trong những năm 1918-1929

Tóm tắt mục I. Nước Đức trong những năm 1918-1929

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923

a) Tình hình nước Đức trong những năm 1918 - 1923

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức là nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng; mâu thuẫn xã hội gay gắt.

=> Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11/1918 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản (Cộng hòa Vaima).

- Tháng 6/1919, Đức kí hòa ước Véc-xai với những điều khoản hết sức nặng nề:

+ Mất hết 1/8 đất đai, gần 1/12 dân số, 1/3 mỏ sắt, gần 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản lượng thép và gần 1/7 diện tích trồng trọt.

+ Phải bồi thường một khoản chiến phí là 100 tỷ mác.

=> Nước Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng, kiệt quệ:

+ Đồng Mác sụt giá nghiêm trọng.

+ Đời sống các tầng lớp nhân dân khó khăn, khổ cực.

b) Cao trào cách mạng 1918 - 1923

- Từ 1919 - 1923, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Đức dâng cao dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đức => đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước Cộng Hoà Ba-vi-e (1919),...

- Từ 10/1923 cao trào cách mạng tạm lắng do sự đàn áp của chính quyền tư sản.

Lạm phát ở Đức năm 1920 - trẻ em dùng tiền làm diều giấy

Mục 2

2. Những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929)

- Từ cuối năm 1923 kinh tế, chính trị, xã hội Đức ổn định.

* Về kinh tế

- Năm 1925, sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh và đến năm 1929 đã đứng đầu châu Âu.

- Quá trình tập trung sản xuất diễn ra mạnh, các tập đoàn tư bản lớn xuất hiện, thâu tóm các ngành kinh tế chính.

* Chính trị:

- Đối nội: chế độ cộng hòa Vaima được củng cố, quyền lực của giới tư bản độc quyền được tăng cường. Đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức.

- Đối ngoại: vị trí quốc tế của Đức được phục hồi. Đức tham gia Hội Quốc liên, ký kế một số Hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.

ND chính

- Tình hình nước Đức trong những năm 1918 - 1923 và cao trào cách mạng 1918 - 1923.

- Nước Đức những năm ổn định tạm thời (1924 - 1929).

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nước Đức trong những năm 1918-1929

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close