Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Tóm tắt mục I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

1. Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới, có lực lượng hùng hậu về chính trị, quân sự, kinh tế, có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển thế giới.

- Tuy nhiên, do những sai lầm nghiêm trọng và sự chống phá của các thế lực đế quốc phản động dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới giành được nhiều thắng lợi.

- Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh giành được những thắng lợi làm sụp đổ hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc, hơn 100 quốc gia độc lập ra đời.

- Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh ngày càng có vai trò lớn trong đời sống chính trị thế giới, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Sự phát triển của các nước TBCN.

- Nhiều nước tư bản phát triển nhanh chóng về kinh tế, Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới, mưu đồ làm bá chủ thế giới.

- Các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, biểu hiện là sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) này là Liên minh châu Âu (EU).

- Mĩ, EU, Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế thế giới.

4. Quan hệ quốc tế.

- Sau năm 1945, một trật tự thế giới hai cực được xác lập do Liên Xô và Mĩ đứng đầu. Thế giới chia làm hai phe đối đầu căng thẳng với đỉnh cao là Chiến tranh lạnh.

- Năm 1989, Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới chuyển dần sang xu thế hòa hoãn, đối thoại.

5. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX với những thành tựu kì diệu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

ND chính

Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

- Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống.

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới giành được nhiều thắng lợi.

- Sự phát triển của các nước TBCN.

- Quan hệ quốc tế.

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close