Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Những chứng thí nghiệm được thể hiện trong các hình dưới đây nhằm minh điều gì ?

Lời giải chi tiết

 

Thí nghiệm 1: Không khí có thể nén lại hoặc giãn ra

Thí nghiệm 2: Nước không có hình dạng nhất định

Thí nghiệm 3: Không khí ở xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài