Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 13-17 để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX:

- Quy mô: diễn ra liên tục, rộng lớn, quyết liệt, sôi nổi và đạt được những kết quả nhất định.

- Lãnh đạo: sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản.

- Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân.

- Kết quả: đều thất bại.

- Tính chất: mang tính dân tộc sâu sắc.

- Ý nghĩa: Cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và các nước thuộc địa khu vực Châu Á. Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh kiên cường của nhân dân Trung Quốc và để lại những bài học kinh nghiệm cho cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close