Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Tóm tắt mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục IV

IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

- Đêm 22, rạng sáng 23 - 9 - 1945, thực dân Pháp chính thức tấn công trở lại xâm lược nước ta.

- Quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn anh dũng đứng lên chống trả.

- Đầu tháng 10 - 1946, quân Pháp tăng viện binh và được sự giúp đỡ của quân Anh, Nhật đã chiếm được các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Trước tình hình đó Đảng đã phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.

“Đoàn quân Nam tiến” vào Nam bộ chiến đấu

ND chính

Khái quát quá trình nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược.

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Quảng cáo
close