Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Quảng cáo

Đề bài

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy thực hành với 3 cốc. Cốc cho muối, cốc cho đường và cốc cho cát. Em hãy quan sát xem cốc nào không còn cát, hoặc muối hoặc đường.

Lời giải chi tiết

+ Em thấy đường tan trong nước; Muối tan trong nước; Cát không tan trong nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close