Mục III - Phần A - Trang 78 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 78 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

III - VẬN DỤNG

C9.

Sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp;

a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung: Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

c) Ném vật lên cao theo phương thẳng đứng: Động năng chuyển hoá thành thế năng.

Ghi nhớ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng co năng được bảo toàn.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài