Mục III - Phần A - Trang 78 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 78 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục III - Vận dụng

Lời giải chi tiết

III - VẬN DỤNG

C9:

Sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp;

a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung: Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

c) Ném vật lên cao theo phương thẳng đứng: Động năng chuyển hoá thành thế năng.

Ghi nhớ:

- Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.

- Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng co năng được bảo toàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close