Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Lời giải chi tiết

 

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn vì trong hộp của nó chỉ có bát nước.

+Con chuột số 2 thiếu nước uống vì trong hộp của nó chỉ có đĩa thức ăn.

+ Con chuột thứ 3 có đủ nước, thức ăn, không khí và ánh sáng

+Con chuột số 4 thiếu không khí để thở vì nắp hộp của nó được bịt kín, không khí không thể chui vào được.

+Con chuột số 5 thiếu ánh sáng vì chiếc hộp nuôi nó được đặt trong góc tối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài