Quảng cáo
  • Mở đầu. Giới thiệu mục đích học tập môn Vật Lí

    Hãy mô tả sơ lược nội dung nghiên cứu của một nhà vật lí mà bạn biết. Học tốt môn Vật lí sẽ giúp ích gì cho bạn. Lấy ví dụ chứng tỏ tri thức vật lí giúp tránh được nguy cơ gây tổn hại về sức khỏe hoặc tài sản. Lấy ví dụ và phân tích ảnh hưởng của vật lí đối với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ. Mô tả các bước trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên mà bạn đã học. Lấy ví dụ về một vấn đề được hình thành từ quan sát thực nghiệm.Lấy ví dụ về một vấn đề được hình thành từ suy luận dựa trê

    Xem lời giải
  • Quảng cáo