Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Tóm tắt mục V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam

- Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là một chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ. Được tiến hành bằng quân đội tay sai, do "cố vấn" Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ.

- Âm mưu cơ bản: “Dùng người Việt, trị người Việt”.

- Hành động:

+ Tăng cường quân ngụy.

+ Sử dụng chiến thuật “Trực thăng vận” và “Thiết xa vận” do cố vấn Mĩ chỉ huy.

+ Thực hiện những cuộc càn quét để tiêu diệt cách mạng miền Nam.

+ Lập “ấp chiến lược”.

+ Tăng cường bắn phá miền Bắc, phong tỏa biên giới.

Chiến thuật “trực thăng vận” của Mĩ

Mục 2

2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

* Chủ trương của ta:

- Kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, tiến công và nổi dậy trên 3 vùng chiến lược với 3 mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận).

* Thắng lợi của ta:

- Quân sự:

+ Năm 1962, ta đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh...

+ Trên mặt trận chống phá bình định, ta và địch đấu tranh giằng co giữa lập và phá ấp chiến lược. Kết quả đến cuối năm 1964, đầu năm 1965 ta phá được 2/3 số ấp chiến lược Mĩ lập nên.

Phá “ấp chiến lược” khiêng nhà về nơi ở cũ

+ Ngày 2 - 1 - 1963, thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Mĩ Tho).

- Chính trị:

+ Từ 8 - 5 - 1963, phong trào ở các đô thị lớn phát triển.

+ Ngày 1 - 11 - 1963, chính quyền Diệm - Nhu bị lật đổ.

+ Giai đoạn 1964 - 1965, tiến công chiến lược trên các chiến trường miền Nam.

=> Quân ta làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

ND chính

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ (1961 - 1965): âm mưu, hành động của Mĩ; những chiến thắng của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống "Chiến tranh đặc biệt".

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài