Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Tóm tắt mục IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa:

* Nông nghiệp:

- Khuyến khích sản xuất.

- Tích cực áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, năng suất lao động tăng.

* Công nghiệp:

- Nhiều cơ sở được khôi phục.

- Hoàn thành nhiều công trình và đưa vào hoạt động

- Sản lượng công nghiệp 1970 so với 1968 tăng 142%.

* Giao thông vận tải được hồi phục nhanh chóng.

* Văn hóa, giáo dục, y tế nhanh chóng phục hồi.

Mục 2

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương

- Ngày 16 - 4 - 1972, Níchxơn tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc.

- Sản xuất miền Bắc vẫn giữ vững.

- Ta giành chiến thắng trong trận “Điện Biên Phủ trên không” (từ ngày 18 đến ngày 29 - 12 - 1972).

=> Buộc đế quốc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari (27 - 1 - 1973), chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

ND chính

Tóm tắt: Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1969 - 1973).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close