Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh (1969 -1973)?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 148, 149 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Âm mưu:

- Tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”, giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

2. Thủ đoạn và hành động: 

- “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, phối hợp về hỏa lực và không quân Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.

- Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn để mở các cuộc hành quân xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh với Lào.

- Dùng ngoại giao thỏa hiệp với Liên Xô và Trung Quốc để cô lập cách mạng Việt Nam với thế giới. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close