Lý thuyết vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật - Sinh 10 Cánh diều

Vì sao khi để trái cây, sữa, cơm trong môi trường nóng ẩm thì dễ bị hư, thối?

Quảng cáo

I. Khái niệm vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ, thường được quan sát bằng kính hiển vi. phần lớn có cấu trúc đơn bào, số ít là tập đoàn đơn bào.

Vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất và có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng nhanh nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

II. Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

Tùy vào nhu cầu sử dụng nguồn Carbon và năng lượng của vi sinh vẩ mà vi sinh vật được chia thành 4 kiểu dinh dưỡng như sau:

III. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

1. Phương pháp phân lập vi sinh vật:

Là phương pháp phân lập và tách riêng từng khuẩn lạc vi sinh vật cần nghiên cứu.

Khuẩn lạc vi sinh vật thường nhầy, ướt, bề mặt thường dẹt và có nhiều màu sắc ...

2. Nghiên cứu hình thái vi sinh vật bằng phương pháp quan sát bằng kính hiển vi: 

Phương pháp quan sát gồm 2 bước: chuẩn bị mẫu vật và quan sát bằng kính hiển vi. 

3. Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của vi sinh vật:

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của vi sinh vật gồm 2 bước: chuẩn bị mẫu và thực hiện phản ứng hóa sinh để nhận biết các chất cóở vi ính vật.

Sơ đồ tư duy khái quát về vi sinh vật:

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close