Lý thuyết về hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Quảng cáo

1. Hai góc đối đỉnh 

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

\(\widehat{O_{1}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{3}}\Rightarrow \widehat{O_{1}}=\widehat{O_{3}}\)

\(\widehat{O_{2}}\) đối đỉnh với \(\widehat{O_{4}}\Rightarrow \widehat{O_{2}}=\widehat{O_{4}}.\)

Chú ý: 2 góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài