Lý thuyết về hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Quảng cáo

1. Khái niệm hai đường thẳng song song

- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Kí hiệu \(a//b.\)

- Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 

Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a, b\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì \(a\) và \(b\) song song với nhau.

Ví dụ:

+) \(\widehat {A_1} = \widehat {B_1}\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

 \(\Rightarrow a//b\)

+) \(\widehat {A_3} = \widehat {B_1}\)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

\(\Rightarrow a//b\)

+) \(\widehat {A_2} + \widehat {B_1} = {180^0}\)

Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía

\(\Rightarrow a//b\)

3. Vẽ hai đường thẳng song song

Một số cách vẽ được minh họa như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài