Lý thuyết về đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)

1. Đồ thị hàm số

Quảng cáo

1. Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số \(y = f(x)\) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng \((x; y)\) trên mặt phẳng toạ độ. 

2. Đồ thị của hàm số \(y = ax ( a ≠ 0)\)

Đồ thị hàm số \(y = ax (a ≠ 0)\) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số \(y=2x\)

Với \(x=1\) thì \(y=2.1=2\). Ta có điểm \(A(1;2)\)

Vẽ đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O(0;0)\) và điểm \(A(1;2)\) ta được đồ thị hàm số \(y=2x\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài