Lý thuyết Định lí

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Quảng cáo

1. Định lí

Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận được gọi là định lí.

Định lí thường phát biểu dưới dạng: " Nếu \(A\) thì \(B\)" với \(A\) là giả thiết, là điều kiện cho biết; \(B\) là kết luận, là điều được suy ra. 

Ví dụ: Định lý: "Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau"

Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.
Kết luận: Hai góc so le trong bằng nhau.

2. Chứng minh định lí

Chứng minh định lí là dùng suy luận để khẳng định kết luận (được suy ra từ giả thiết) là đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài