Lý thuyết Sự tạo ảnh trong máy ảnh.

Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt màn hứng ảnh.

Quảng cáo

I - CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

Máy ảnh là một dụng cụ để thu ảnh của vật mà ta muốn ghi lại

* Cấu tạo: Gồm hai bộ phận chính: vật kính buồng tối.

Ngoài ra trong máy ảnh còn có cửa điều chỉnh độ sáng và cửa sập, chỗ đặt phim.

+ Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ.

+ Buồng tối của máy ảnh có chức năng không cho ánh sáng ngoài lọt vào, chỉ có ánh sáng của vật sáng truyền vào  tác động lên phim và để tạo khoảng cách thích hợp từ vật kính tới phim

II - ẢNH CỦA VẬT TRONG MÁY ẢNH

- Ảnh trên màn hứng của máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật.

- Để điều chỉnh ảnh rõ nét trên phim người thợ ảnh điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim. Vật càng gần ống kính thì ảnh trên phim càng to

Công thức: \(\dfrac{h}{{h'}} = \dfrac{d}{{d'}}\)

Trong đó:

+ d là khoảng cách từ vật đến vật kính

+ d’ là khoảng cách từ phim đến vật kính

+ h là chiều cao của vật

+ h’ là chiều cao của ảnh trên phim

Sơ đồ tư duy về sự tạo ảnh trong máy ảnh


Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close