Lý thuyết động cơ điện một chiều

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa

Quảng cáo

I - NGUYÊN TẮC, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

- Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là:

+ Nam châm tạo ra từ trường (Bộ phận đứng yên – Stato)

+ Khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua (Bộ phận quay – Rôto)

Ngoài ra, để khung dây có thể quay liên tục cần phải có bộ góp điện.

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

II - ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU TRONG KĨ THUẬT

- Trong động cơ điện kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ trường là nam châm điện (Stato)

- Bộ phận quay (Rôto) của động cơ điện kĩ thuật gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại.

III - SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Khi động cơ điện một chiều hoạt động, điện năng được chuyển hóa thành cơ năng.

Sơ đồ tư duy về động cơ điện một chiều


Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close