Lý thuyết Định luật Jun - Len-xơ

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương

Quảng cáo

ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ

I. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng

1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng

- Dụng cụ hay thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành năng lượng ánh sáng như: bóng đèn dây tóc, đèn huỳnh quang,…

- Dụng cụ hay thiết bị biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng như: quạt điện, máy bơm nước,…

2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng

Dụng cụ hay thiết bị điện có thể biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng như: nồi cơm điện, ấm nước điện, bàn là,…

II. Định luật Jun-len-xơ

- Nội dung: Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

- Hệ thức của định luật:

\(Q = {I^2}.R.t\)

Trong đó:

Q: nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn (J)

R: điện trở của vật dẫn \(\left( \Omega  \right)\)

I: cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

t: thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s)

III. Chú ý

- Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức: \(Q{\rm{ }} = 0,24{I^2}Rt\)

- Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức : \(Q = UIt\) hoặc \(Q = \frac{{{U^2}}}{R}t\)

- Công thức tính nhiệt lượng: \(Q = mc\Delta t\)

Trong đó:

+ m khối lượng (kg)   

+ c nhiệt dung riêng (Jkg.K)

+ \(\Delta t\) độ chênh lệch nhiệt độ (0C hoặc 0K)

IV. Phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt:

\({Q_{toa}} = {Q_{thu}}\)

\(\left\{ \begin{array}{l}{Q_{thu}} = {m_1}{c_1}\left( {{t_2} - {t_1}} \right)\\{Q_{toa}} = {m_2}{c_2}\left( {{t_1}' - {t_2}} \right)\end{array} \right.\)

Trong đó:

+ \({m_1},{c_1},{t_1}\) lần lượt là khối lượng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của vật thu nhiệt

+ \({m_2},{c_2},{t_1}'\) lần lượt là khối lượng, nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của vật tỏa nhiệt

+ \({t_2}\): nhiệt độ sau cùng của vật

Sơ đồ tư duy về Định luật Jun - Len-xơ

 • Bài C1 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài C1 trang 45 SGK Vật lí 9. Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian trên.

 • Bài C2 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài C2 trang 45 SGK Vật lí 9. Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó

 • Bài C3 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài C3 trang 45 SGK Vật lí 9. Hãy so sánh A với Q và nêu nhận xét, lưu ý rằng có một phần nhỏ nhiệt lượng ...

 • Bài C4 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài C4 trang 45 SGK Vật lí 9. Hãy giải thích điều nêu ra trong phần mở đầu của bài: Tại sao với cùng

 • Bài C5 trang 45 SGK Vật lí 9

  Giải bài C5 trang 45 SGK Vật lí 9. Một ấm điện có ghi 220V - 1 000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V đ

Quảng cáo
close