Lý thuyết các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học - Sinh 10 Cánh diều

Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học

Quảng cáo

I. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học:

1. Phương pháp quan sát:

Là phương pháp sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng. Các bước thực hiện như sau:

2. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm:

Là phương pháp nghiên cứu (thu nhận thông tin) được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, học sinh cần tuân thủ các quy định về an toàn thí nghiệm.

Các bước làm việc trong phòng thí nghiệm như sau:

3. Phương pháp thực nghiệm khoa học:

Là phương pháp thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích. 

Thực nghiệm khoa học có thể là tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc là các phép thử trên đối tượng nghiên cứu ngoài tự nhiên nhằm khảo sát hiện tượng hoặc kiểm chứng môt giả thuyết được đặt ra trước đó.

Các bước tiến hành như sau:

II. Các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước tạo thành một tiến trình, trong đó mỗi bước là một kĩ năng.

III. Giới thiệu tin sinh học:

Tin sinh học làmột lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê. Phương pháp tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

IV. Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập sinh học:

Dụng cụ: kính hiển vi, kính lúp, bộ đồ mổ ...

Máy móc thiết bị: tủ lạnh, tủ cấy vi sinh, bộ cảm biến ...

Các phần mềm thí nghiệm ảo, giảng dạy và xử lí số liệu thống kê ...

Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: Bộ tranh cơ thể người, mô hình tế bào ...

Thiết bị an toàn: găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close