Lý thuyết các loại quang phổ

1. Quang phổ phát xạ chia thành hai loại:

Quảng cáo

CÁC LOẠI QUANG PHỔ

1. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH

- Dùng để phân tích thành phần của một chùm sáng bất kì

- Nguyên lí: Dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Cấu tạo:

  • Ống chuẩn trực có tác dụng biến chùm ánh sáng đi vào khe hẹp F thành chùm tia song song nhờ một thấu kính hội tụ
  • Hệ tán sắcgồm một hoặc hai lăng kính có tác dụng làm tán sắc chùm ánh sáng vừa ra khỏi ống chuẩn trực.
  • Ống ngắmhoặc buồng tối (buồng ảnh) là nơi ta đặt mắt vào để quan sát quang phổ của nguồn sáng cần nghiên cứu hoặc để thu ảnh quang phổ của nguồn sáng cần nghiên cứu.

2. CÁC LOẠI QUANG PHỔ

Sơ đồ tư duy về các loại quang phổ - Vật lí 12


Quảng cáo
close