Lý thuyết Các dạng năng lượng KHTN 6 Cánh diều

Lý thuyết Các dạng năng lượng KHTN 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG

I. Một số dạng năng lượng

Quảng cáo
decumar

- Một số dạng năng lượng thường gặp:

- Phân loại: chia thành 2 nhóm:

+ Năng lượng gắn với chuyển động

+ Năng lượng lưu trữ

II. Năng lượng và tác dụng lực

- Một vật có năng lượng thì có khả năng tác dụng lực lên vật khác. Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

+ Khi năng lượng càng nhiều thì lực tác dụng có thể càng mạnh.

+ Khi năng lượng càng nhiều thì thời gian tác dụng của lực có thể càng dài.

- Đơn vị năng lượng là jun, kí hiệu là: J.

+ 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1m.

+ 1 kJ = 1000 J

+ \(1cal\left( {calo} \right) \approx 4,2J\)

Sơ đồ tư duy về các dạng năng lượng - KHTN 6 - Cánh diềuQuảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close