Luyện từ và câu: So sánh trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu: So sánh trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. 1. Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau :

a) Bế cháu ông thủ thỉ :

    Cháu khỏe hơn ông nhiều.

    Ông là buổi trời chiều

    Cháu là ngày rạng sáng.

     PHẠM CÚC

b) Ông trăng tròn sáng tỏ

    Soi rõ sân nhà em

    Trăng khuya sáng hơn đèn

    Ơi ông trăng sáng tỏ.

 TRẦN ĐĂNG KHOA

c)   Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

       Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

TRẦN QUỐC MINH

 

Phương pháp giải:

Em hãy tìm các sự vật có nét giống nhau được so sánh trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Các hình ảnh so sánh :

- Sức cháu được so sánh với sức ông : Cháu khỏe hơn ông nhiều.

- Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già.

- Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu ngày càng lớn và khỏe mạnh.

b) Hình ảnh so sánh :

- Trăng được so sánh với đèn : Trăng khuya sáng hơn đèn.

c) Hình ảnh so sánh :

- Những ngôi sao được so sánh với mẹ : Những ngôi sao thức ngoài kia / Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

- Mẹ được so sánh với ngọn gió của con : Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Câu 2

Ghi lại các từ so sánh trong các khổ thơ trên :

Phương pháp giải:

Các từ so sánh thường dùng để chỉ sự ngang bằng hoặc hơn kém.

Lời giải chi tiết:

- Các từ so sánh đó là: hơn, là, là, hơn, chẳng bằng, là.

Câu 3

Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau :

     Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao.

      Đêm hè, hoa nở cùng sao

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh.

TRẦN ĐĂNG KHOA 

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Các sự vật được so sánh :

- Quả dừa được so sánh với đàn lợn

- Tàu dừa được so sánh với chiếc lược

Câu 4

Hãy tìm từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh ở bài tập 3.


Phương pháp giải:

Ở những câu thơ trên bài 3 chưa có từ so sánh (chỉ dùng dấu gạch ngang). Em hãy thêm từ chỉ sự so sánh ngang bằng để hoàn thành câu. Ví dụ: như, là, tựa như, tựa là, giống như, giống,...

Lời giải chi tiết:

Quả dừa

như, là, tựa như, tựa là, giống như

đàn lợn con nằm trên cao

Tàu dừa

như, là, tựa như, tựa là, giống như

chiếc lược chải vào mây xanh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close