Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 3. Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

Phương pháp giải:

Các từ chỉ sự vật như: con người, cây cối, đồ vật, con vật,...

Lời giải chi tiết:

Các từ chỉ sự vật là : tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

Câu 2

Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:

a) Hai bàn tay em

    Như hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu "á"

    Ai vừa tung lên trời.

d) Ơ, cái dấu hỏi

    Trông ngộ ngộ ghê

     Như vành tai nhỏ

     Hỏi rồi lắng nghe.

Phương pháp giải:

Em hãy tìm các sự vật có nét giống nhau được so sánh trong câu.

Lời giải chi tiết:

a) Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

b) Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. 

c) Cánh diều được so sánh với dấu "á".

d) Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.

Câu 3

Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Phương pháp giải:

Em tự suy nghĩ rồi hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ. Cách so sánh đó thật ngộ nghĩnh vì trông dấu hỏi cũng tròn và cong như vành tai của chúng ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close