Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 4. Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài thơ sau:

   Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi !

 

Mưa ! mưa xuống thật rồi !

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

 

Chớp bỗng loè chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông

                   ĐỖ XUÂN THANH

Câu 2

Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hoá ? Chúng được nhân hoá bằng những cách nào ?

Phương pháp giải:

a) Các sự vật được gọi bằng gì ?

b) Các sự vật được tả bằng các từ ngữ nào ?

c) Trong câu "Xuống đi nào, mưa ơi !", tác giả nói với mưa thân mật như thế nào ?

Lời giải chi tiết:

a) Các sự vật được gọi bằng gì ?

- Mây được gọi bằng chị, sấm được gọi bằng ông, trời cũng được gọi bằng ông.

b) Các sự vật được tả bằng các từ ngữ nào ?

- Các sự vật cũng có hành động, ý nghĩa như người : trăng sao biết trốn, đất nóng lòng chờ đợi, đất hả hê uống nước, ông sấm vỗ tay cười, ông trời bật lửa xem lúa trổ bông.

c) Trong câu "Xuống đi nào, mưa ơi !", tác giả nói với mưa thân mật như thế nào ?

- Tác giả coi mưa như một người bạn thân thiết đã từ lâu đi vắng, nay nóng lòng muốn gặp lại nên đã gọi rất thân mật "Xuống đi nào, mưa ơi !"

Câu 3

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Ở đâu?" :

a)   Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b)   Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c)   Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Phương pháp giải:

Em hãy tìm bộ phận chỉ địa điểm trong câu.

Lời giải chi tiết:

a)   Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b)   Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c)   Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Câu 4

Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi :

a)   Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

b)   Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở đâu ?

c)   Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu ?

Phương pháp giải:

Em đọc thật kĩ lại bài đọc và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a)   Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

Trả lời: Câu chuyện kể trong bài diễn ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp ở tại chiến khu Bình - Trị - Thiên.

b)   Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở đâu ?

Trả lời : Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở trong cái lán.

c)   Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu ?

Trả lời : Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn tại chiến khu, trung đoàn trưởng khuyên họ trở về với gia đình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close