Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng. Em có thể xếp những từ nào vào mỗi ô trong bảng phân loại sau:

- Cộng đồng : những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.

- Cộng tác : cùng làm chung một việc.

- Đồng bào : người cùng nòi giống.

- Đồng đội : người cùng đội ngũ.

- Đồng tâm : cùng một lòng.

- Đồng hương : người cùng quê.

Những người trong cộng đồng

Thái độ, hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ phần giải thích nghĩa của các từ và xếp vào nhóm thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Những người trong cộng đồng

Thái độ, hoạt động trong cộng đồng

cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương

cộng tác, đồng tâm 

Câu 2

Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào và không tán thành thái độ nào ?

a) Chung lưng đấu cật.

b) Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

c) Ăn ở như bát nước đầy.

Phương pháp giải:

+ Chung lưng đấu cật: cùng góp sức và dựa vào nhau để giải quyết công việc chung đang gặp khó khăn.

+ Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại: phê phán sự bàng quan, vô cảm trước tai họa của người khác.

+  Ăn ở như bát nước đầy: ăn ở, đối xử với nhau có trước sau và tình nghĩa.

Lời giải chi tiết:

- Em tán thành thái độ :

+ Chung lưng đấu cật

+ Ăn ở như bát nước đầy.

- Em không tán thành thái độ :

+ Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

Câu 3

Tìm các bộ phận của câu :

- Trả lời câu hỏi : "Ai (cái gì, con gì) ?".

- Trả lời câu hỏi : "Làm gì ?".

a) Đàn sếu đang sải cánh trên cao.

b) Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.

c) Các em tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.

Phương pháp giải:

Phân biệt các bộ phận:

+ Ai (cái gì, con gì) ?: chỉ sự vật trong câu (con người, con vật, cây cối,...)

+ Làm gì ?: hỏi về hoạt động của sự vật.

Lời giải chi tiết:

Ai (cái gì, con gì) ?

Làm gì ?

Đàn sếu

 đang sải cánh trên cao.

Đám trẻ

                         ra về.

Các em

       tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.

Câu 4

 Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

b) Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.

c) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân ?

b) Ông ngoại làm gì ?

c) Mẹ tôi làm gì ?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close