Lực lượng cách mạng được phục hồi

Tóm tắt mục III. Lực lượng cách mạng được phục hồi. Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kì

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Lực lượng cách mạng được phục hồi

- Từ cuối năm 1931, phong trào cách mạng bị đàn áp, khủng bố. Nhưng trong các nhà tù, các Đảng viên và những người yêu nước vẫn hoạt động, tìm cách liên lạc với các cơ sở Đảng bên ngoài.

- Cuối năm 1934 đầu 1935, hệ thống tổ chức Đảng được khôi phục, các phong trào dần được phục hồi.

- Đại hội Đảng lần thứ nhất (3-1935) họp ở Ma Cao (Trung Quốc) chuẩn bị cho một cao trào mới.

ND chính

Những nội dung chính về giai đoạn phục hồi lực lượng cách mạng (1932 - 1935).

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lực lượng cách mạng được phục hồi


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close