Lí thuyết bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

- Tuổi vị thành niên: + Chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn

Quảng cáo

- Tuổi vị thành niên:

+ Chuyển tiếp từ trẻ con thành người lớn

+ Phát triển mạnh về thể chất, tinh thần và mối quan he với bạn bè, xã hội.

- Tuổi trưởng thành: Trở thành ngưòi lớn, tự chịu trách nhiệm trước bản thân, gia đình và xã hội.

- Tuổi trung niên: Có thời gian và điều kiện tích luỹ kinh nghiệm sống.

- Tuổi già: Vẫn có thể đóng góp cho xã hội, truyền kinh nghiệm cho con, cháu.

* Kết luận: Các em đang ở giai đoạn đầu của tuổi vị thành niên, các em cần hiểu rõ mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời để có cách sống phù hợp sự phát triển của cơ thể về thể chất, tinh thần, các mối quan hệ xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close