Lí thuyết bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật

Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.

Quảng cáo

Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp. Cây dù được cung cấp đủ nước, chất khoáng và ánh sáng nhưng thiếu không khí thì cây cũng không sống được. Khí ô-xi là nguyên liệu chính được sử dụng trong hô hấp, sản sinh ra năng lượng trong quá trình trao đổi chất của thực vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài