Lí thuyết bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật

Đất trồng được coi là màu mỡ nếu các thành phần chính là mùn, cát, đất sét, các chất khoáng, không khí và nước có tỉ lệ thích hợp.

Quảng cáo

Đất trồng được coi là màu mỡ nếu các thành phần chính là mùn, cát, đất sét, các chất khoáng, không khí và nước có tỉ lệ thích hợp. Trên thực tế người ta thường phải bón thêm phân cho đất trồng nhằm cung cấp cho cây đủ các chất khoáng cần thiết. 

Mỗi loài cây khác nhau cần các loại chất khoáng với liều lượng khác nhau. Cùng ở một cây, vào những giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khoáng cũng khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài