Lí thuyết bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch

Chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như: thu gom và sử lí phân, rác hợp lí, giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ và của nhà máy, giảm bụi, khói đun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.

Quảng cáo

Chúng ta có thể sử dụng một số cách chống ô nhiễm không khí như: thu gom và sử lí phân, rác hợp lí, giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ và của nhà máy, giảm bụi, khói đun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.

Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm không khí:

 +Thu gom và xử lí rác, phân hợp lí.

 +Giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy, giảm khói đun bếp.

 +Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh hai bên đường để hạn chế tiếng ồn, cải thiện chất lượng không khí thông qua sự hấp thụ các-bô-níc trong quang hợp của cây.

 +Quy hoạch và xây dựng đô thị và khu công nghiệp trên quan điểm hạn chế sự ô nhiễm không khí trong dân cư.

 +Áp dụng các biện pháp công nghệ, lắp đặt các thiết bị thu, lọc bụi và xử lí độc hại trước khi thải ra không khí. Phát triển các công nghệ  “chống khói”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài