Lí thuyết bài 28: Bảo vệ nguồn nước

Để bảo vệ nguồn nước cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước.

Quảng cáo

-   Để bảo vệ nguồn nước cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước. Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước.

-  Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa; Xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

- Chúng ta cần có hành động tích cực để bảo vệ nguồn nước. Bởi nước có vai trò vô cùng quan trọng với đời sống con người, động vật và thực vật. Chúng ta cần có ý thức bảo vệ, tuyền truyền với mọi người cần thực hiện

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close