Lí thuyết bài 21: Ba thể của nước

Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí ( hơi) và thể rắn. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

-   Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí ( hơi) và thể rắn. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn ( nước đá) có hình dạng nhất định.

Quảng cáo
decumar

-   Sơ đồ chuyển thể của nước.

Nước có thể tồn tại ở các thể: thể rắn, thể lỏng, thể khí. Nước đều trong suốt, không có màu, không có mùi, không có vị. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close